30.4.10 - En scene, to liv

 

TEATER-WORKSHOP FOR MANUSSTUDENTENE PÅ FILMSKOLEN I SAMARBEID MED DRAMATIKKENS HUS

Hvert annet år kommer det seks ferske dramatikere ut fra manuslinja ved Den norske Filmskolen. De fleste forsvinner inn i film- og tvbransjen. Men fremtidens dramatikere bør kanskje også skoleres til å bruke sine grunnkunnskaper på andre arenaer, som spill, web – og teater! Og siden landet ikke ennå har fått på plass en egen utdannelse for scenedramatikere, har Filmskolen og Dramatikkens hus etablert et prøveprosjekt for manuselevene ved årets avgangskull.  Gjennom en workshop skal studentene få en innføring i hva det vil si å skrive for teatret, og de skal selvfølgelig også få forsøke seg med egne tekster.
 

De seks studentene skal skrive og være med å iscenesette hvert sitt ti minutters skuespill for to karakterer. Alle stykkene har samme utgangspunkt - en gitt forhistorie om en mann og en kvinne som møtes igjen etter en lang adskillelse. Hver student velger selv tittelen på sitt bidrag.

Studentene fikk oppgaven i midten av februar, og planen er å lage en helaftens oppsetning med samtlige seks tekster på Dramatikkens hus. I forkant gjennomgås stykkene sammen med dramaturger og regikonsulenter, og studentene får parallelt arbeide med to profesjonelle skuespillere hver for å iscenesette tekstene til en samlet, åpen forestilling.

Visning fredag 30. april kl 19.00.

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no