11.09.10 - Workshop MSM

 

Mellom virkelighet og fiksjon?

Akademi for Scenekunst i Fredrikstad er en utdanningsinstitusjon/skole, og et kunstprosjekt, med mange interessante perspektiver. I august og september 2010 oppholder en stor gruppe studenter og gjestende kunstnere seg i Rådhuset i Fredrikstad. Målet er et sted-spesifikt prosjekt som bygger på metoder fra relasjonell kunst, sosialt engasjert kunstpraksis, og dokumentarisme.
Forfatter Toril Solvang deltar som forfatter/tekstprodusent og skal bl.a sammenstille tekst basert på skuespill og scenografistudentenes researcharbeid.

På Dramatikkens hus vil man presentere en arbeidsdemonstrasjon knyttet til hele prosjektet. Deretter vil man diskutere spørsmål omkring hva som er tekst i denne sammenhengen, metoder for tekstutvikling i stedspesifikke prosesser og med dokumentarisk materiale.
 

Verter: Toril Solvang, Camilla Eeg-Tverbakk og Kai Johnsen
Medvirkende: studenter og lærere ved Akademi for Scenekunst

11.09.10 kl 15.00

 

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no