13.01.12 - 22/7

 

Verksted med dramatikere  og 4.klasse skuespillerlinjen og regilinjen:
"22/7"

Verkstedet gjennomføres 2/1/12 - 13/1/12 i Hallen, Prøvesalen og Loftet,
med visning fredag 13. januar kl. 18.00-21.00

Hendelsene den 22/7 forandret viktige sider av vår historie og selvforståelse. Tragedien har i hovedsak blitt tematisert og i noen grad monopolisert gjennom et journalistisk, politisk og spesialistfundert språk. Når det blir snakk om kunstnerisk fortolkning blir man ofte møtt med at ”det er for tidlig”, dette er ”for alvorlig”,  ”man må vise hensyn”.  Kunsten synes å bli vurdert som en form for lettere og spekulativ underholdning.

Enhver kunstner med integritet og bevissthet innser nødvendigheten av å bearbeide og problematisere sentrale historiske og politiske hendelser i sin samtid. Kunstens rolle er å forstå problemer på andre og annerledes sammensatte måter.

Dramatikkens hus og Kunsthøgskolen i Oslo har et pågående flerårig prosjekt som handler om at unge skuespiller- og registudenter, i møte med forfattere/dramatikere, skal utvikle forestillingsmateriale i et samtidsperspektiv.

Høsten 2011 startet et én-ukes workshopprosjekt som fikk tittelen ”22/7”. Prosjektet har deretter hatt base på Dramatikkens hus de to første ukene i januar 2012.
Tre konstellasjoner av unge studenter/kunstnere undersøker tematikken gjennom ulike tilnærmingsmåter.

Fredag den 13. januar kl 18.00 – 21.00 vil disse tre gruppene presentere sine arbeider i en visningssituasjon. Det vil bli samtaler omkring tilnærmingsmåter, utfordringer, grenseoppganger med mer. Disse visningene vil til slutt bli etterfulgt av en større åpen samtale mellom publikum, ulike gjester og studentene selv.

Fri entré. For å reservere plass send mail til lilljanne@dramatikkenshus.no

Faglig ansvarlig for prosjektet: Hans Henriksen (KHiO), Kai Johnsen (Drh.), Øystein Stene (KHiO), Trine Falch.
Medvirkende er: Kjersti Tveterås, Roger Opdal Paulsen, Susann Bugge Kambestad, Hanne Ramsdal, Rebekka Nystadbakk, Toril Solvang, Oddgeir Thune, Iselin Skjevesland Shumba, Herbert Nordrum, Ida Elise Broch, Tormod Kristoffer Carlsen, Eivin Nilsen Salthe, Olav Waastad, Sara Li Stensrud.

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no