22.01.12 - Symposium

 

Det vil samtales rundt spørsmål knyttet til utfordringene vi har for å utvikle teaterkunstneres kreative arbeidsvilkår. Hvilken rolle kan institusjonene spille, og hvilken rolle skal scenekunstneren selv innta i samtiden? Vi vil videre undersøke hvordan å skrive scenetekst i et landskap i endring, hvor ‘karakter’ er et begrep i oppløsning og hvor utøveren i større grad beveger seg mellom roller slik som “stand up”, “karakter”, “selv” og “den andre”. Hvordan kan vi, i et europeisk perspektiv, utdanne scenekunstnere som kan operere i en teatervirkelighet i endring?

22.01.12 kl. 10-16 i Hallen

Første del:
What are the (artistic) demands for the future contemporary theatre maker/artist? How to sustain the artist as a maker across disciplines and methodologies? Aspects of the socially engaged artist versus the avantgarde artist – actionism or institutional critique? What role is art and the performing artist, expected to play in the future?
Deltagere: Henny Dörr, Mellika Melouani Melani, Serge von Arx, Hanne Tømta, Joshua Sofaer
Moderator: Camilla Eeg-Tverbakk

Andre del:
How to write in the slippage between roles such as 'character', 'self' and 'other'? Reflecting upon a multifaceted society, different notions of identity formation, and how these aspects are treated in writing for contemporary stage arts.
Deltagere: Kim Atle Hansen, Claire Hind, Kai Johnsen, Kristian Lollike og Camilla Eeg-Tverbakk
Moderator: Karmenlara Ely Seidman

Symposiet foregår på engelsk

Billetter på Billettservice.no
NB! Billetten gjelder kun symposiet. Billett til forestillingen Ghost Track må kjøpes i tillegg - også den på Billettservice.no.

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no