23.11.11 - Workshop for dramatikere med Simon Stephens

 

Workshop for dramatikere med Simon Stephens
Dramatiker Simon Stephens kommer også til Oslo, og leder skriveworkshop for dramatikere. Simon Stephens er en av Europas ledende dramatikere. Han vil lede en tre-dagers praktisk workshop i det å skrive for scenen.

 Workshop 23.-25.11

Dramatikere sender en e-post med CV og et kort avsnitt om hvorfor man ønsker å delta til:
oslointernasjonaleteater@gmail.com

Workshopene arrangeres i samarbeid med Norsk Skuespillersenter og Dramatikkens hus. For mer informasjon se: www.implodingfictions.com  www.oslointernasjonaleteater.com

 

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no