Norsk dramatisk kanon 1906 – 1993

avJulie Høigilt

 

Prosjektet har som mål å bygge en mulig kanon for og på vegne av norsk teater. Dramatikkens hus vil de nærmeste 2 årene produsere iscenesatte lesninger med påfølgende foredrag, diskusjoner med mer - med henblikk på å bidra til å finne frem til ca 8 tekster som kan danne et rammeverk for en forståelse og problematisering av norsk dramatikk i perioden. Målet er at bla disse verkene skal få en samlet og kommentert bokutgivelse.

« »

Norsk dramatisk kanon 1906 – 1993

De første tiårene etter 1900 var teaterrepertoaret gjennomsyret av norsk samtidsdramatikk. Gjennom de neste 100 årene forsvant de nye norske stykkene gradvis ut av teatrene.

Norsk teater er i vesentlig grad tuftet på dramatikeren. Ibsen konstituerer fundamentet i norsk teater – og han blir fast innbo i et nasjonsbyggingsprosjekt som først i våre dager kanskje går mot slutten. Ca 90 år etter Ibsens død i 1906, i 1993, skrive Jon Fosse ”Nokon kjem til å komme” – som betegner begynnelsen på et av de største norske internasjonale kunstnergjennombruddene siden nettopp Ibsen.

Hva skjer i mellomtiden? Er det slik at norsk teater går over fra å være skapende til å bli utøvende? Er det slik at skuespilleren og regissøren prøver å tilkjempe seg definisjonsmakten i teatret på bekostning av tekstprodusenten? Er det korrekt å si at dramatikerrollen aldri kan bli den samme som den var for 100 år siden – at teatret på så mange måter har beveget seg bort fra et ”romantisk geni” som Ibsen? Eller er det slik at stykkene som er skrevet mellom 1906 og 1993 er for dårlige? Finnes det gode kvinnelige dramatikere før Løveid? Finnes det noen annen nogen lunde habil nynorskdramatiker enn Tore Ørjasæter? Finnes det en stor og viktig arv – som norsk teater kjenner og utnytter for dårlig?

Prosjektet har som mål å bygge en mulig kanon for og på vegne av norsk teater. Dramatikkens hus vil de nærmeste 2 årene produsere iscenesatte lesninger med påfølgende foredrag, diskusjoner med mer – med henblikk på å bidra til å finne frem til ca 8 tekster som kan danne et rammeverk for en forståelse og problematisering av norsk dramatikk i perioden. Målet er at bla disse verkene skal få en samlet og kommentert bokutgivelse. Det endelige utvalget vil bli gjort gjennom en representativ komité bestående av praktikere og akademikere, og man håper at prosjektet også vil skape diskusjon omkring metode, holdninger og resultat.

Det første halvåret har vi fått to av norsk teaters aller fremste nestorer på området til å gjøre hvert sitt valg av kanontekst og stå for en argumentasjon og en enkel iscenesettelse av verket: regissør bl.a ved Nationaltheatret, Kjetil Bang-Hansen,og dramaturg og adm. dir. ved Den Norske Opera og Ballett, Tom Remlov.
Senere i prosjektperioden vil et utvalg av bl.a både dramatikere og akademikere bli invitert til å gjøre lignende presentasjoner.

Dramatikkens hus samarbeider i forbindelse med Norsk dramatisk kanon bl.a med historikeren Ivo de Figueiredo, som for tiden arbeider med en utgivelse av norsk dramatikks historie.

Før arbeidet virkelig tar til, hvordan ser min egen kanon ut? Kjær, Krogh, Grieg, Fangen, Vesaas, Bjørneboe, Egner, Løveid? Borgen? Ørjasæter? Christov? Udnæs? Hagerup? Berg?

Kai Johnsen
Kunstnerisk leder for utviklingsavd.
Dramatikkens hus
 

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no