Jeg svarte på en drøm

 

Profesjonelle scenetekstprodusenter og produksjonsmiljøer kan henvende seg til Dramatikkens hus med sikte på utvikling, samarbeid,produksjon, gjestespill med mer. Korte prosjektbeskrivelser vil fortløpende bli vurdert. Relevante tekster eller prosjekter vil bli inviterte til en ytterligere presentasjon. Henvendelser/søknader rettes til: prosjekter@dramatikkenshus.no. Dramatikkens hus tar sikte på å komme tilbake til deg/dere så snart som mulig - høyst sannsynlig innen 4 uker.

«

"Jeg svarte på en drøm" med Marte W. Goksøyr er på ingen måte kun et ”sosialpolitisk” prosjekt, men like mye et kunstnerisk prosjekt som handler om å undersøke marginaler, utenforskap og originale stemmer.

»

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no