Februar '12: "In becoming, nothing less, nothing more"

 

Foto: Stein Jarle Nilsen

«

Et utforskende møte mellom danseren/koreografen og teoretikeren/dramaturgen.

»

Verksted: "In becoming, nothing less, nothing more" (arbeidstittel).

13/2/12 - 17/2/12 i Prøvesalen


Øyvind Jørgensen og Camilla Eeg-Tverbakk skal i dette verkstedet utforske møtet mellom danseren/koreografen og teoretikeren/dramaturgen.
Med utgangspunkt i personlige historier sett i relasjon til fortellinger om samfunnet, søker de å utvikle et konsept og en metodisk tilnærming for å utvikle en forestilling. Det er relasjonen mellom dem, og mellom kunstnerene og publikum som står i fokus.
Arbeidet er en del av Eeg-Tverbakks forskningsprosjekt knyttet til språk om etikk, tilstedeværelse og relasjon i møtet mellom utøvere og publikum.
Jørgensens lange erfaring som scenekunster er en av forutsetningene som også ligger til grunn for samarbeidet.

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no