Januar '12: Samarbeid om ømtålelig tema

 
«

Dramatikere og KHiO-studenter jobber sammen med et krevende tema; 22/7/11.

»

Verksted med dramatikerne Solvang/Ramsdal/Stensrud og 4.klasse skuespillerlinjen og regilinjen:
"22/7"

Verkstedet gjennomføres 2/1/12 - 13/1/12 i Hallen, Prøvesalen og Loftet

Dramatikkens hus arbeider på en rekke områder med “kobling” mellom dramatikere/forfattere og unge scenekunstnere.
Høsten 2011 ble det gjennomført en verkstedsuke på KHiO med studenter på skuespillerlinjens 4. klasse, registudentene, og tre utvalgte dramatikere: Sara Li Stensrud, Hanne Ramsdal og Toril Solvang. Tittelen på prosjektet er “22/7”.
Det ble organisert 3 grupper/konstellasjoner. Disse gruppene fortsetter sitt arbeid, med relativt flat struktur, 2 uker på Dramatikkens hus, i begynnelsen av januar. Arbeidet vil munne ut i en fokuskveld med visninger og diskusjoner.
Tematikken er utfordrende, krevende og ømtålelig. Men vi må forholde oss til den.

 

Faglig ansvarlig for prosjektet: Hans Henriksen (KHiO), Kai Johnsen (Drh.), Øystein Stene (KHiO)

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no