plogg: En fjerdeklasses plogg for "Ett år etter"

 

ETT ÅR ETTER ... Våren 2011 gikk en FJERDEKLASSES GJENG ut av Teaterhøgskolen. På denne siden skriver de om hvilke erfaringer de gjør seg ute i arbeidslivet, løsrevet fra den gamle klassen. Her kan du følge dem hver dag - helt fram til de møtes igjen for å lage forestillingen "Ett år etter" på Dramatikkens hus august 2012!

« »

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no