Ansatte og styret ved Dramatikkens hus

 

Ansatte :
Marit Solbu
Daglig leder
tlf. 22059062/97787306
marit@dramatikkenshus.no

Kai Johnsen
Kunstnerisk leder, utviklingsavd.
tlf. 22059063
kai@dramatikkenshus.no

Ragnhild Mærli
Spesialrådgiver
tlf. 22059065/97176211
ragnhild@dramatikkenshus.no

Siv Svendsen
Presse/info- og webansvarlig
tlf. 22059066/91767624
siv@dramatikkenshus.no

Caroline Houge-Thiis
Administrator
tlf. 22059060/97758786
caroline@dramatikkenshus.no

Julie Høigilt
Produsent/administrasjonskonsulent
tlf. 92023538
julie@dramatikkenshus.no

Cathrine Kleivdal
Teknisk sjef
tlf. 22059067/45233887
cathrine@dramatikkenshus.no

Kenneth Jordhøy
Scenetekniker
kenneth@dramatikkenshus.no

Ole Jørgen Løvås
Lys- og scenetekniker
olejorgen@dramatikkenshus.no

Lill Janne Legåård
Prosjektkoordinator
tlf. 22059061
lilljanne@dramatikkenhus.no

Oda Radoor
Prosjektutvikler
oda@dramatikkenshus.no

Marit Grimstad Eggen
Dramaturg/Produsent
tlf. 97660334
maritge@dramatikkenshus.no

Konsulenter ved utviklingsavdelingen:
Camilla Eeg-Tverrbakk
Cecilia Ölveczky
Tom Remlov
Jacob Hirdwall

Tilknyttede dramaturger:
Bibbi Moslet
Ole Johan Skjelbred
Henriette Vedel

 

Styret ved Dramatikkens hus
Bente Erichsen
Styreleder (oppnevnt av Norsk Teater- og Orkesterforening)

Gunnar Germundson
Styremedlem (oppnevnt av Norske Dramatikeres Forbund)

Hauk Heyerdahl
Styremedlem (oppnevnt av Norsk Skuespillerforbund)

Bjørn Sæter
Styremedlem (oppnevnt av Norsk Sceneinstruktørforening)

Siv Svendsen
Styremedlem
(ansattes representant Drh)

Bente Andersen
Varamedlem
Audny Chris Holsen
Varamedlem
 

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no