08.02.12 - Jeg svarte på en drøm
Dramatikkens hus' egenproduksjon

Marte Wexelsen Goksøyr kjemper for seg selv og andre - og ethvert menneskes rett til livet og alt hva det byr på, i en forestilling basert på hennes egne refleksjoner og opplevelser.

Les mer
09.02.12 - Jeg svarte på en drøm
Dramatikkens hus' egenproduksjon

Marte Wexelsen Goksøyr kjemper for seg selv og andre - og ethvert menneskes rett til livet og alt hva det byr på, i en forestilling basert på hennes egne refleksjoner og opplevelser.

Les mer
16.02.12 - Radio Barents 111 av Franzisca Aarflot
Gjestespill fra Samovarteatret

Samovarteaterets "Radio Barents 111", er en rykende fersk og høyst samfunnsaktuell forestilling som tar publikum med på en eventyrlig reise til verdens ende og Barents' hjerte. Spilles 16,. og 17. februar kl. 19.00.

Les mer
17.02.12 - Radio Barents 111 av Franzisca Aaarflot
Gjestespill fra Samovarteatret

Samovarteaterets "Radio Barents 111", er en rykende fersk og høyst samfunnsaktuell forestilling som tar publikum med på en eventyrlig reise til verdens ende og Barents' hjerte. Spilles 16. og 17. februar kl. 19.00

Les mer
23.02.12 - Theatre in times of crisis #2
Seminar i regi av TeaterTanken

I november i fjor tok de for seg scenekunstpolitikken i Nederland. Nå er det våre naboland Sverige og Danmark som står for tur. Dramatikkens hus ønsker igjen TeaterTanken velkommen som arrangør og samatlemoderator!

Les mer
22.03.11 - "Monsters of reality"
Festival 22-25.mars

Festival som arrangeres på Dramatikkens hus 22/3/12 - 25/3/12 med mange internasjonale gjestespill, foredrag og debatter.

Les mer
22.03.12 - Point Blank
Edit Kaldor/Amsterdam

Point Blank is a visual theatre performance in which the narrative is constructed by using paparazzi-style photographs of everyday situations.

Les mer
23.03.12 - CMMN SNS PRJCT
Kalauz/Schick Zürich/Berlin

CMMN SNS PRJCT deals with social relationships and the gaps that can be created when operating beyond the logic of economic profit.

Les mer
24.03.12 - logobi 02
Gintersdorfer/Klaßen (Tyskland/Elfenbenskysten)

Everything is what it is. There is nothing symbolic, parodistique or illusionistique in our work, but we do not always tell the mere truth. We want a direct as possible transport from the life in theatre and the theatre in life.

Les mer
25.03.12 - Promethevs in Athens
Rimini Protokoll/Berlin
Les mer

Seminar om tekst og dans - ord og bevegelse.

 

Dans og tekst er et kryssa kunstuttrykk i sterk utvikling. Samtidig er det et lite omtalt og til dels ubeskrevet felt innenfor den allerede tynt teoretiserte dansekunsten. I desember planlegger Dramatikkens hus et seminar som skal åpne opp og ringe inn problemstillinger innenfor dans og tekst.

Tekstbegrepet favner i denne sammenhengen vidt; improvisert tekst/språk/ord/dialog/monolog hører inn under dette. Dans må forstås som dansekunst/scenisk dans/performance og er ikke nødvendigvis koreografert. For å tydelig- og tilgengeliggjøre gjenstandsfeltet, er de mer konkrete begrepene ord og bevegelse bedre egnet.

Seminaret er først og fremst tenkt for dansekunstnere da det er grunn til å tro at de har omfattende ferdigheter og kjenner fremgangsmåter på området. I møtet med hverandre og andre med kjennskap til feltet, vil dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom ord og bevegelse drøftes. Hensikten med seminaret er å bidra til kunnskaps- og teoriutvikling, synliggjøre og verdsette ord og bevegelse som selvstendig kunstnerisk metodikk og uttrykk.

Seminaret er praktisk orientert og teoretisk motivert. Det stoffet som skal undersøkes er dansekunstneres (mer og mindre gode) erfaringer av ord og bevegelse brukt som scenisk uttrykk. En slik tilnærming til kunnskapsutvikling er basis for det akademiske feltet praktisk kunnskap, begrunnet i bl.a. Aristotelisk kunnskapsfilosofi, hermeneutikk og fenomenologi. Metoden gir mulighet for å artikulere og utlede allmenngyldig påstandskunnskap av praktiske eksempler.

En nyttig konsekvens av seminaret kan være at feltet løftes ut av dikotomien der ”ren dans” settes opp mot hybride dansestiler preget av andre kunstformer, som for eksempel tekst. Betegnelsen ”ren dans” har vært heftig debattert, men ikke forkastet, kanskje av mangel på gode alternativer. I et slikt begrepsunivers får dans med tekst urene konnotasjoner. Seminaret tar mål på seg til å bidra til utvikling av en mer hensiktsmessig dansediskurs.

Deltakerne vil bidra til tekstutvikling i etterkant av seminaret, publisert i form av en enkel tekstsamling. At seminaret bruker norsk som språk er vesentlig av to grunner: Erfaringsbasert kunnskapsutvikling benytter seg av morsmålets nyanser for større språklig presisjon. Dansekunstens diskursutvikling bør befestes på norsk før den eventuelt kan oversettes.

 

 

 

Vi gratulerer

dramatiker og regissør Tore Vagn Lid med Radioteatrets prestisjetunge Blå fugl-pris for 2012.

Les mer

Vi gratulerer

Demian Vitanza med Aschehougs Deubutstipend.

Les mer

Vi gratulerer

Filmforfatter/dramatiker Linn-Jeanethe Kyed men Oscarnominasjonen for kortfilmen "Tuba Atlantic" som hun har skrevet med regissør Hallvar Witzø.

Les mer

Henvendelser/søknader:

prosjekter@dramatikkenshus.no